Strategiska partnerskap spelar roll

22 mars 2024

I tidigare inlägg skrev jag om varför det är viktigt att vi som lärosäten i norra Sverige delar erfarenheter och samarbetar inom såväl forskning som utbildning. Samarbeten och samverkan sker på flera andra viktiga arenor också. 

Till exempel är samverkan med regioner, kommuner och privata aktörer ovärderlig när det exempelvis gäller möjligheter till verksamhetsförlagd utbildning, och praktik inom våra professionsutbildningar, för våra blivande lärare, läkare, sjuksköterskor och andra yrkesområden. Samverkan med andra bidrar till bättre förståelse för samhällets behov – och till lösningar på dess utmaningar.

Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Foto: Mattias Pettersson

För att inte individuella samverkansinitiativ ska bli alltför personberoende och kortsiktiga är det bra för oss som lärosäte att ingå i mer långsiktiga strategiska partnerskap.

För att ge exempel på några av de strategiska partnerskap som universitetet har lyfter jag fram våra samarbeten med Umeå kommun, Skellefteå kommun och Örnsköldsviks kommun. Det är tre viktiga partners i vår region, inte minst med tanke på den samhällsomvandling som nu pågår. Vi får många sökande till våra utbildningar från dessa kommuner, och i gengäld finns det ett stort behov av att anställa de vi utbildat klart. Ett klart symbiotiskt förhållande där vi kan bidra till att stärka varandra. Förutom inom utbildningsområdet öppnar dessa partnerskap också upp för möjligheter att både formulera spännande forskningsfrågor och att bidra med ny kunskap som bland annat grundas i den pågående samhällsomvandlingen.

Inom partnerskapen med Skellefteå och Umeå ligger fokus på strategisk kompetensförsörjning, hållbar stads- och samhällsomvandling, och artificiell intelligens. Det som kan skilja sig åt beror på inriktning och detaljnivå. Nytt för i år är att universitetet tillsammans med Umeå kommun även ska se över hur man kan intensifiera samverkan inom samhällsskydd och säkerhet, en synnerligen aktuell fråga med anledning av Sveriges medlemskap i NATO.

Tillsammans med Skellefteå kommun handlar det till exempel om möjligheten att läsa sjuksköterskeutbildningen på distans från Skellefteå, eller att skapa fler VFU-platser för lärarstudenter. Det pågår även flera spännande forskningsprojekt i samverkan med Skellefteå, bland annat inom social hållbarhet, hållbar samhällsplanering, och hur AI kan stötta digital transformation inom organisationer.

Tillsammans med Umeå kommun finns det liknande satsningar på VFU- och praktikplatser och möjligheter för studenter att genomföra sina självständiga arbeten hos en extern partner. Umeå kommun har liksom vi en ambitiös vision om att vara klimatneutrala år 2040. Det gör att den samverkan som pågår kring Umeå Eco Industrial Park är spännande då Dåva-området ska omvandlas till att bli ett världsledande centrum för grön innovation och produktion inom miljöteknik, återvinning och energi.

Ett annat exempel på hur Umeå kommun och universitetets forskare kan träffas är utvecklingen av Urban Transition Lab. Tanken är att skapa en arena där deltagare från Umeå kommun kan lyfta aktuella utmaningar i arbetet med en hållbar stadsutveckling. Här ska också forskare ges möjlighet att dela med sig av aktuell forskning som kan vara av betydelse för Umeås framtida utveckling.

I likhet med övriga partnerskap är kompetensförsörjning en viktig fråga också i vår samverkan med Örnsköldsviks kommun, och även här är VFU-platser en central fråga. Unikt med partnerskapet och spännande att lyfta fram är Örnsköldsviks satsning på bioekonomi där vi i många år samarbetat på olika sätt. I synnerhet inom det strategiska forskningsområdet Bio4Energy, där forskare från Umeå universitet, Luleå universitet, forskningsinstitutet RISE och Sveriges lantbruksuniversitet samarbetar för att ta fram nya metoder och verktyg för ett hållbart och effektivt bioraffinaderi. Över 200 forskare är med i projektet som även samverkar med andra industrinätverk inom sektorn.

Samverkan sker på flera nivåer inom Umeå universitet, där många enskilda lärare och forskare, institutioner och forskningsprojekt är djupt engagerade och skapar möjligheter i våra olika strategiska partnerskap – både när det gäller forskningsprojekt som ger ny kunskap och utbildningsfrågor. Här pågår ett fantastiskt arbete där jag ser många exempel på att vi som lärosäte berikar samhället samtidigt som samhället berikar vår utbildning och forskning.

Redaktör: Hans Adolfsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.