Skickliga lärare meriteras

8 april 2016

Vid vårpromotionen kommer Umeå universitets meriterade och excellenta lärare att uppmärksammas - fyra av dessa är lärare vid medicinska fakulteten som har fått utmärkelsen meriterade och excellenta lärare.

 

Christina Ljungberg, excellent lärare

Christina Ljungberg, lektor och överläkare, Institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap, har utnämnts till excellent lärare. Christina undervisar och handleder i framför allt handkirurgi i kursavsnittet rörelseorganen på klinisk kurs 3, på termin 8, läkarprogrammet.

- Det som driver mig är att jag vill att studenterna ska tycka att det är lika roligt att lära sig nya saker som jag själv gör och att det finns så mycket som går att göra bättre i läkarutbildningen för att underlätta lärandet och ge oss ännu bättre rustade unga läkare.

För det är, säger Christina Ljungberg, lärare på läkarprogrammet tillsammans med läkarkollegorna inom landstinget, som hjälper till att forma sina blivande kollegor och därmed framtidens sjukvård.

- Jag drivs också av en tro på att utbildningen blir bättre när programmet utvecklas till en helhet och lärarna samarbetar över ämnes-, termins- och programgränserna.

Christina Ljungberg är mycket glad att få utmärkelsen excellent lärare.

- Det här är ett fantastiskt trevligt erkännande för det arbete jag tillsammans med många andra lagt ned på att utveckla mina egna och programmets lärandeformer!

 

 

Anders Hofer, meriterad lärare

Anders Hofer, lektor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, har utnämnts till meriterad lärare. Anders, undervisar på läkarprogrammet, biomedicinarprogrammet och tandläkarprogrammet.

- Utmaningen är att försöka få det svåra begripligt och även att försöka förstå vad det är som är svårt vilket inte alltid är helt trivialt. När man sedan lyckas förklara det på ett sätt så att det blir begripligt och ser hur studenterna skiner upp så är det verkligen en härlig känsla. Jag tror att det är den känslan som är själva drivkraften i det hela, säger Anders Hofer.

Att utnämnas till meriterad lärare är mycket glädjande.

- Det känns väldigt roligt! Dessutom blev det också lite av en "boost" för självförtroendet i hur man skriver en pedagogisk ansökan.

 

 

Ola Winsö, meriterad lärare

Ola Winsö, lektor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, har utnämnts till meriterad lärare. Ola undervisar huvudsakligen inom läkarprogrammet och har enstaka föreläsningar inom sjuksköterskeprogram på avancerad nivå och dietistutbildningen.

Det som driver Ola Winsö som lärare, är att med en studentaktiverande pedagogik stimulera studenterna till att vara aktiva och delaktiga i en lärandeprocessen.

- Jag försöker etablera en dialog och få fram studenternas inneboende kunskap, fördjupa den och skicka med mina egna kunskaper och erfarenheter.

Den här utmärkelsen betyder mycket för Ola Winsö.

- Jag blev jätteglad! Utmärkelsen betyder mycket för mig - att bli erkänd, bekräftad!

 

 

Caroline Fischl, meriterad lärare

Caroline Fischl, adjunkt vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, blev utnämnd till meriterad lärare 2015. Caroline, som undervisar på arbetsterapeutprogrammet på termin 5 och 6, inplacerades i det här karriärsystemet senare förra våren och kommer därför att uppmärksammas vid årets vårpromotion.

Som lärare vill hon bidra till studenternas livslånga lärande. Så här sa Caroline när hon blev meriterad lärare:

- Professionellt resonemang är en av de viktigaste aspekterna i utbildning, forskning och praktik inom arbetsterapi, eftersom det främjar lärande och kompetensutveckling. Det innebär en förmåga att motivera sina val och handlingar genom reflektion och tillämpning av kunskap. Som lärare i arbetsterapi tror jag att jag kan bidra till studenters livslånga lärande genom att utveckla deras reflekterande och kunskapsbaserade praxis.

- Jag vill sträva mot ett inkluderande samhälle där personer har möjligheter att engagera sig i aktiviteter som är meningsfulla och bidrar till deras välbefinnande.

 

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.