Grants Office informerar våren 2017

27 april 2017

Under våren 2017 bjuder Grants Office in Umeå universitets anställda och andra intresserade till en seminarieserie med fokus på forskningsfinansiering.

Samtliga seminarier ges i Triple Helix, Samverkanshuset, med start kl. 13:00. Ingen obligatorisk anmälan.

6 seminarier om forskningsfinaniering

2 maj: Marie Sklodowska Curie– Individual fellowships

Presentationer av Grants Office

MSCA-IF är individuella karriärsbidrag som stödjer forskare via mobilitetssatsningar inom H2020. Dessa ger bland annat möjlighet för yngre forskare att bedriva forskning i ett annat land under 12-24 mån, samt för mer seniora forskare att locka framstående utländska forskare till den egna institutionen. Under detta seminarium kommer vi att informera om ansökningsprocessen, visa tillgängliga mallar och ge praktiska råd och tips.

Riktar sig till: Forskare som vill arbeta utomlands eller vara värd för utländska forskare.
Språk: Engelska

Läs mer

5 maj Hur ansöker man om forskningsmedel från Wallenbergstiftelserna?

Presentationer av Grants Office, tillsammans med forskare som erhållit medel från Wallenbergstiftelserna.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de stiftelser som finansieras av individuella medlemmar av Wallenbergfamiljen. Tillsammans täcker dessa stiftelser samtliga forskningsområden och erbjuder möjligheter till finansiering för både enskilda forskare och större samarbetsprojekt.

Under seminariet kommer vi, tillsammans med forskare vid Umeå universitet, att ge information om de olika Wallenbergstiftelserna, deras finansieringsformer och krav.

Eftersom de flesta av Wallenbergstiftelserna kräver att de ansökningar som skickas in officiellt nomineras av universitetet, kommer vi även att beskriva nomineringsprocessen och de deadlines som vi i nuläget känner till.

Riktar sig till: Forskare som är intresserade av att ansöka om forskningsmedel från någon av Wallenbergstiftelserna.
Språk: Engelska

Läs mer

2 juni: Ekonomiadministration inom H2020

Information från ekonomerna vid Grants Office.

Administrationen inom H2020-finansierade projekt skiljer sig en del från handhavandet av till exempel svenska forskningsmedel. Vid denna informationsträff kommer vi att beröra ämnen som internfakturering, prefektintyg, beräkning av timlönekostnad vid redovisning, mallar samt revision.

Riktar sig till: Administratörer vid Umeå universitet.
Språk: Svenska

Läs mer

8 juni: Ekonomiadministration av Strukturfonderna

Vi återkommer om nytt datum för seminariet.

Information från ekonomerna vid Grants Office

Projekt som finansieras via någon av EU:s strukturfonder medföljs av särskilda krav på administration och ekonomisk redovisning. Vid denna informationsträff kommer vi att beröra ämnen som tidredovisning, beräkningar av unit costs, medfinansiering, prefektintyg, mallar samt den nya delegationsordningen.

Riktar sig till: Administratörer vid Umeå universitet
Språk: Svenska

Läs mer

12 juni European Research Council – Individuella karriärmedel på alla nivåer

Presentationer av Grants Office, tillsammans med Gergana Angelova Hamberg, National Contact Point (NCP) för ERC i Sverige

European Research Council (ERC) ger stöd till enskilda forskare under i tre olika karriärstadier genom ERC Starting, Consolidator och Advanced Grants. Ansökningarna bedöms utifrån den sökandes vetenskapliga erfarenheter samt forskningsplanens kvalitet och grad av nyskapande.

Vi kommer vid detta seminarium att informera om ansökningsprocessen och ge råd om vad man bör tänka på när man söker medel från ERC. Vid informationsmötet medverkar även Gergana Angelova Hamberg från Vetenskapsrådet, som är NCP (Nationell kontaktperson) för ERC i Sverige.

Riktar sig till: Forskare och administrativ personal vid Umeå universitet, allmänheten.
Språk: Engelska

Läs mer

Kontakt

Caroline Grabbe, forskningssamordnare
Grants Office
Telefon. 090-786 51 98
E-post: caroline.grabbe@umu.se

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.