Nytt arbetstidsavtal för teknisk-administrativ personal

11 april 2017

Från och med den 1 april 2017 gäller ett nytt arbetstidsavtal för teknisk-administrativ personal (T/A-personal).

Både flexramen 06.30-18.30 och den fasta tiden 09.00-15.00 är oförändrade, men det nya avtalet innehåller förändringar på flera punkter:


Parternas gemensamma utgångspunkter har reviderats - bland annat har skrivningar om arbetsbelastning utifrån de nya föreskrifterna i Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) tagits med.
Arbetstidsavtalets syfte har skrivits in - att främja en god arbetsmiljö som ger förutsättningar att inom givna tidsramar styra över sin arbetstidsförläggning.
Lunchflex får börja kl. 11.00 istället för tidigare kl. 11.30 - lunchflexen får som tidigare vara som längst två timmar.
Reglering av kompensationsledighet när nationaldagen infaller på lördag eller söndag - om nationaldagen infaller på lördag eller söndag ges en dags kompledighet fredagen innan.
Verksamheter med arbetstider som varierar beroende på öppettider, har bilagor som reglerar villkoren - detta gäller Bildmuseet och Universitetsbiblioteket.
Bilagor för ITS, Registraturen och Universitetsservice har tagits bort – detta innebär bland annat att alla anställda vid Universitetsservice nu har samma arbetstidsvillkor oavsett befattning.
Flextidsmallen har uppdaterats.


Till avtalet finns tillämpningsanvisningar som anger hur registrering och avstämning av arbetstid ska göras samt hur hantering av övertid/mertid ska ske.

Arbetstidsavtalet

Bakgrund

Arbetsgivaren har haft önskemål om att alla anställda inom Universitetsservice ska ha möjlighet till flexibel arbetstid för att genom det få större spridning på tillgänglig personal under arbetsdagen. I samband med detta har arbetstidsavtalet gåtts igenom och reviderats enligt ovan.

 

Vid frågor, kontakta

Ann-Christin Edlund, Personalenheten

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.