Nytt lokalt avtal om förläggning av semester för lärare

11 april 2017

Från och med den 1 mars 2017 gäller ett nytt avtal om förläggning av semester för lärare.

Som tidigare gäller att semestern ska förläggas till undervisningsfri arbetstid sammanhängande under sommaren med början måndagen efter midsommardagen. Om semester ska förläggas till annan tid ska prefekt eller motsvarande och den anställda ha kommit överens om detta senast den 31 maj.


Förändringarna i avtalet är att
• det gör det tydligare att begreppet lärare avser de befattningar som är reglerade i gällande anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.
• det tillämpas även vid anställning som doktorand, amanuens, assistent med utbildningsbidrag och klinisk assistent.
• lärare ska underrätta chef eller prefekt senast 31 maj aktuellt år om hen vill spara semester.
• tillämpningsanvisningarna har skrivits om och delats upp i aktiviteter under vår- och hösttermin.
• tillämpningsanvisningarna förtydligar att den totala årsarbetstiden minskar med 8 timmar för varje semesterdag respektive sparad semesterdag som tas ut. Den totala årsarbetstiden är 1 980 timmar för en heltidsarbetande lärare.
• doktorander ska ta ut semester varje år i enlighet med avtalets första paragraf. Om det finns kvar semesterdagar när doktoranden avslutar sin anställning hos universitetet, betalar arbetsgivaren ut semesterersättning.

 

Avtalet

Tillämpningsanvisningar

Vid frågor, kontakta

Ann-Christin Edlund, Personalenheten

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.