Fakultetsnämndens protokoll

12 maj 2017

Fakultetsnämndens protokoll från sammanträdet den 24 april är nu justerat. Vid mötet fastställdes bland annat en revidering av fakultetens delegationsordning samt beslutades i flera utbildningsärenden, däribland inrättande av Psykoterapeutprogrammet samt revidering av utbildningsplaner och examensbeskrivningar. Därutöver utsågs tre hedersdoktorer.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.