Fakultetsnämndens protokoll

20 juni 2017

Fakultetsnämndens protokoll från sammanträdet den 7 juni är nu justerat. Vid mötet fastställdes bland annat en revidering av fakultetens resursfördelningssystem avseende forskning och forskarutbildning samt beslutades i flera utbildningsärenden. Därutöver fastställdes datum för höstterminens nämndsmöten.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.