Universitetet deltar i STINT-samarbete med Sydafrika

14 augusti 2017

STINT, stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har beviljat Uppsala universitet fem miljoner kronor för att koordinera projektet South Africa – Sweden University Forum. Umeå universitet deltar tillsammans med Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Lunds universitet, Högskolan Väst och Malmö högskola.

South Africa – Sweden University Forum är ett samarbetsprojekt mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika. Under åren 2017–2020 erbjuds forskare, studenter, företag, forskningsfinansiärer och myndigheter från Sverige och Sydafrika möjligheter till olika former av samarbeten för att stärka existerande relationer mellan de två länderna samt etablera nya former av hållbart samarbete med fokus på yngre forskare.

– Afrika är ett prioriterat geografiskt område för Umeå universitet. Redan nu finns flertalet samarbeten med afrikanska lärosäten men i takt med att ekonomin förbättras och att engelska är ett officiellt språk i flera afrikanska länder är det intressant för universitetet att satsa på fler samarbeten, säger Per A. Nilsson, internationell strateg och Umeå universitets projektledare.

Den första aktiviteten i South Africa-Sweden University Forum är ett större forskningsseminarium i Pretoria, Sydafrika under våren 2018. Under seminariet kommer bland annat FN:s hållbara utvecklingsmål att diskuteras av forskare från de båda länderna.

Inbjudan till informationsträff

International Office bjuder in forskare vid universitetet som har ett intresse för Sydafrika och vill arbeta inom ramen för STINT-projektet South Africa – Sweden University Forum. Under informationsträffen presenteras projektet och vi diskuterar hur Umeå universitet kan dra nytta av sitt deltagande. Träffen hålls på engelska om det finns engelskspråkiga deltagare. Ingen anmälan krävs.

Datum och tid: 17 augusti, kl 13.00
Plats: Samverkanshuset, Triple Helix
Kalendariet: Informationsträff om South Africa – Sweden University Forum

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.