Elva unga kliniska forskare får WCMM-medel för postdoktoral meritering

19 januari 2018

Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, har beviljat 11 läkare tidigt i den kliniska karriären 4-åriga forskningsförordnanden (50%) med/eller driftstöd á 2 miljoner kronor.

WCMM och Västerbottens läns landsting stödjer utvecklingen av framtidens självständiga kliniska forskningsledare i Västerbottens läns landsting, genom en satsning på läkare tidigt i deras kliniska gärning. För Biträdande universitetslektorer utgår enbart driftstöd.

Styrgruppen för WCMM har beslutat att postdoktorala meriteringsmedel ska gå till dessa projekt:

Hanna Nyström, Kirurgcentrum, VLL, för projektet The significance of the growth patterns in colorectal liver metastases - differences in transcriptome expression and preoperative classification.

Bethany Van Guelpen, Institutionen för strålningsvetenskaper, UmU, för projektet Risk prediction and early detection of colorectal cancer; an integrative molecular epidemiology approach.

Staffan Berglund, Barn- och ungdomscentrum, VLL, för projektet Effect of infant formula with bovine lactoferrin and low iron concentration on infant health and immune function – LIME.

Oskar Hemmingsson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, UmU, för projektet C. elegans-modell för nya behandlingar mot MAPK-aktiverad cancer.

Hugo Lövheim, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, UmU, för projektet Herpesvirus och Alzheimers sjukdom.

Elias Johansson, Neurologiska kliniken, VLL, för projektet Umeå Carotid Cohort: Near-occlusion.

Martin Rutegård, Kirurgcentrum, VLL, för projektet Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer.

Anna Södergren, Reumatologiska kliniken, VLL, för projektet Ateroskleros vid reumatologisk sjukdom: Konsekvenser av inflammation, metabolism och behandling.

Intissar Anan, Medicincentrum, VLL, för projektet Diagnostik och behandling av Transtyretin amyloidos.

Gustav Andersson, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, UmU, för projektet Nerve injuries in the upper extremity - improving outcome using MRI.

Johan Normark, Infektionskliniken, VLL, för projektet Discovering the role of mobile genetic elements in antibiotic resistance and acute phase analysis in infection by multilayer signal analysis.

För frågor, kontakta:

Tommy Olsson
tommy.g.olsson@umu.se

Läs mer om WCMM

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.