Workshop om utvärdering

13 mars 2018

CBRNE-centret välkomnar till workshop om utvärdering av utbildningsaktiviteter inom ramen för projektet Safety & Security Test Arena. Syftet är att öka förståelsen för de utmaningar och den komplexitet som utvärdering av utbildningsinsatser och övningar kan innebära. Detta genom att gemensamt problematisera och diskutera vad man kan utvärdera och hur man kan göra det på en generell nivå.

Målet är att vi ska bli bättre rustade att hantera utvärderingsprocessen inom projektet med hög kvalité och utifrån ett gemensamt resonemang.

Personer utanför projektet är dock varmt välkomna att delta då frågeställningarna som tas upp kan appliceras generellt:

Hur vet vi att vi utvärderar rätt saker – kriterier?
Mäter vår utvärdering dessa kriterier?
Formativ kontra Summativ utvärdering?
Hur kan man utvärdera lärande och den pedagogiska processen?

Vi inleder med tre kortare presentationer som belyser begreppet utvärdering och förbereder oss för en gemensam diskussion.

Om workshoppen:

Datum & tid: 19 mars 2018, kl: 10:00 – 15:00

Lokal: HB201 (Humanisthuset) Umeå universitet

Anmälan: Anmäl er senast 12:00, fredag 16 mars till asa.burlin@umu.se

Vill ni delta via video/länk ange detta i anmälan.

Mer information:

Safety & Security Test Arena

 

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.