Zoom – ett nytt digitalt verktyg för utbildning

3 maj 2018

I veckan lanserades Zoom, en tjänst för digitala möten som ska ersätta Adobe Connect vid Umeå universitet. Förändringen – som kan påverka både medarbetare och studenter – är nödvändig eftersom Adobe Connect är föråldrat och fasas ut över hela landet. Den nya tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig för alla med ett Umu-id.

 

Foto: Malin Grönborg

Medarbetare som undervisar på distans och genom blended learning – eller har resfria möten – har nu möjlighet att arbeta i ett nytt, modernt och mer användarvänligt verktyg för e-möten. Den nya tjänsten heter Zoom, och kommer även att vara den tjänst som många andra svenska lärosäten väljer eftersom den erbjuds visa Sunet – Swedish University Computer Network.

– Adobe Connect har använts i undervisningssammanhang under många år vid Umeå universitet. Sunet väljer nu att avveckla systemet, då det tekniskt har halkat efter och inte fungerar tillfredsställande. Umeå universitet kommer därmed att övergå till det alternativ som Sunet erbjuder, vilket är Zoom, säger Eva Svedmark, föreståndare vid Universitetspedagogik och lärandestöd.

Zoom erbjuder medarbetare och studenter möjligheten att enkelt genomföra grupparbeten, seminarier och föreläsningar virtuellt via enskild dator och oberoende av närvaro på något av Umeå universitets fysiska campus. Universitetspedagogik och lärandestöd erbjuder i samband med denna övergång kostnadsfria utbildningar i att komma igång med Zoom. Det finns också möjlighet att delta i utbildningar som hålls av Zoom.

Umeå universitet erbjuder också Skype för företag som ett alternativ till medarbetare för att genomföra digitala möten.

Hur kommer du igång?
Gå till zoom.umu.se/ och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt umu-id, så skapas ditt konto på Zoom. Första gången du genomför ett möte uppmuntras du att installera Zoom på din dator.

Om du använt Zoom tidigare kommer du få frågan om du vill gå över till UMU:s Zoom. I universitetets version har medarbetare möjlighet att ha möten utan tidsbegränsning med upp till 100 deltagare. Zoom guidar dig i detta byte, men skulle du behöva hjälp så kontakta servicedesk, så får du hjälp.

Kostnadsfri tjänst och utbildning
Tjänsten Zoom – som är tillgänglig för alla med ett Umu-id – bekostas av IT-enheten och är avgiftsfri för användarna. För att komma igång med tjänsten erbjuds kostnadsfria utbildningstillfällen. De tillfällen som nu finns upplagda är 8 maj, 15 maj, 24 maj och 30 maj.

Anmäl dig här

Läs mer om Zoom

Vid frågor, kontakta:
Jonas Lindholm, UPL
jonas.lindholm@umu.se

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.