Tilldelning ALF-investeringsmedel för forskningsinfrastruktur 2020

27 november 2019

Totalt tilldelas 2 151 574 kronor i ALF-investeringsmedel för forskningsinfrastruktur 2020, till 6 sökande.

9 behöriga ansökningar kom in, varav 2 kvinnor (22%). Totalt tilldelas 2 151 574 kr till 6 sökande, varav 1 kvinna (17%).

Sökande Titel Tilldelning
Daniel Öhlund Equipment for single cell analysis 862 000 kronor
Anders Sjöstedt Flow@CliMi - en fakultetsgemensam infrastruktur för flödescytometri 500 000 kronor
Micael Widerström Inköp av spiral plater 100 000 kronor
Anders Behndig Advanced crosslinking for treatment of keratoconus and myopia 374 500 kronor
Eva Henje Autonom reglering vid tonårsdepression och pediatrisk ADHD, (Autonomic regulation in adolescent depression and paediatric ADHD) 59 550 kronor
Thorbjörn Holmlund Impared swallowing function after anterior cervical spine surgery - Incidence and effect of oral neuromuscular training 255 524 kronor

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.