Tilldelning centrala ALF-projektmedel 2020-2022

27 november 2019

ALF-kommittén har beslutat om tilldelning av centrala ALF-projektmedel för 2020-2022. Totalt tilldelas 11,1 miljoner kronor/år till 25 sökande under den här perioden.

78 behöriga ansökningar kom in - från 35 kvinnor (45%) och 43 män (55%). 53 ansökningar kom från seniora forskare (68%) och 25 från juniora forskare (32%).

16 seniora forskare tilldelas 8 miljoner kronor, varav 7 kvinnor (44%) tilldelas totalt 3 miljoner kronor (38% av medlen).

9 juniora forskare tilldelas 3,1 miljoner kronor, varav 4 kvinnor (44%) tilldelas totalt 1,2 miljoner kronor (39% av medlen).

Sökande,
seniora

Titel Tilldelning, totalt
Beatrice Melin Translational studies of the ethiopathogenesis of glioma 2,4 miljoner kronor
Ulf Näslund Visualisering av tyst åderförkalkning för effektivare och mer jämlik prevention och minskad förtida död i hjärt-kärlsjukdom - analyser av 3 års data och genomförande av 6-års uppföljning 2,4 miljoner kronor
Magnus Domellöf Effects of early nutrition on brain development and cognitive/behavioral problems in children 2,4 miljoner kronor
Ulf Gunnarsson Stomikomplikationer – ett folkhälsoproblem som kan lösas med nya innovativa metoder? 2,4 miljoner kronor
Patrik Danielson Mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna 1,5 miljoner kronor
Hugo Lövheim Herpesvirus och Alzheimers sjukdom 1,5 miljoner kronor
Intissar Anan Deciphering genetic susceptibility in hereditary transthyretin amyloidosis 1,5 miljoner kronor
Christer Grönlund Evaluation of next generation methods to predict atherosclerotic disease progression and risk - using longitudinal heterogeneous carotid ultrasound image data and artificial intelligence 1,5 miljoner kronor
Helena Forsblad-D´elia Longitudinella och translationella studier av svårighetsgrad och komorbiditet vid ankyloserande spondylit 1,5 miljoner kronor
Torbjörn Lind Exploring the genetic, microbial and dietary determinants of growth and body composition during infancy 1,5 miljoner kronor
Jussi Jokinen Compulsive Sexual Behavior Disorder- neurobiological underpinnings and pharmacological treatment of hypersexual behavior with Naltrexone 900 000 kronor
Anna Nordström Multiple Risk Factor Intervention and the Risk of Cardiovascular Disease and Death in 70-Year-Olds: A Primary Prevention Study 900 000 kronor
Karin Nylander Studies of squamous cell carcinoma of the tongue, focusing on age of patients and early changes in clinically normal tongue adjacent to the tumour 900 000 kronor
Bengt Johansson The new major challange in congenital heart disease - improving long-term function and prognosis in the agening population of adults with congenital heart disease 900 000 kronor
Anna Södergren Atherosclerosis in rheumatic diseases: Implication of inflammation, metabolism and treatment 900 000 kronor
Berit Byström Hereditary disorders affecting the cornea: genetic, molecular and clinical studies 900 000 kronor
Sökande,
juniora
Titel Tilldelning, totalt
Daniel Öhlund Targeting Tumor-stromal Interactions in Pancreatic Cancer 1,5 miljoner kronor
Andreas Josefsson Molecular characterization of prostate cancer for optimized diagnosis and treatment 1,5 miljoner kronor
Elias Johansson Umeå Carotid Cohort (UCC) 900 000 kronor
Oskar Franklin Pankreascancerorsakad diabetes – studier av bakomliggande mekanismer 900 000 kronor
Jonatan Salzer Strokediagnostik vid akut yrsel 900 000 kronor
Anna Rosén Direct information to at-risk relatives - A randomized controlled trial on direct versus family-mediated information on hereditary cancer risk and prevention (The DIRECT-study) 900 000 kronor
Helena Backman Prognosis for asthma phenotypes - a clinical cohort study with register linkage 900 000 kronor
Maria Gustafsson Assessing the benefit of inclusion of a clinical pharmacist in the health care team to reduce drug-related problems and re-admissions to hospital among elderly patients - a randomized controlled trial 900 000 kronor
Julia Otten Prediction of prediabetes, diabetes and its complications 900 000 kronor
     

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.