Kritiska röster mot Plan S

28 maj 2019

AKTUM I fjol lanserades Plan S av en rad forskningsfinansiärer i flera europeiska länder. Målet är att alla publikationer som baseras på offentligt finansierad forskning ska vara fritt tillgängliga för alla som är intresserade.

Mats Almkvist, avdelningschef för Vetenskaplig kommunikation, Umeå universitetsbibliotek.

Foto: Simon Jönsson

MÅNGA FORSKARE är öppet kritiska mot förslaget, som är tänkt att gälla för projekt som beviljas medel från år 2020 och framåt.
— Jag håller med om att forskningen ska vara fri, och tanken med open access är god, men tidsplanen är alltför snäv och planen riskerar att i synnerhet sätta forskare i tidiga karriärfaser i knepiga situationer, säger Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet.

I Sverige saknas samsyn bland de stora forskningsfinansiärerna. Formas och Forte stödjer förslaget, medan Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond står utanför. Bland europeiska forskare råder stor frustration. Nästan 2 000, däribland flera Umeå-forskare, har skrivit under ett öppet brev mot planen. En del oro handlar om rådande spelregler för meritering, där en publicering i en prestigetidskrift rankas högt.

— Plan S, som den ser ut i dag, sätter upp hinder för forskare att publicera sig i många väletablerade vetenskapliga tidskrifter. Forskare, som efter år 2020 får anslag från en forskningsfinansiär som anslutit sig, måste då välja rena open access-tidskrifter eller tidskrifter som tillåter omedelbar parallellpublicering i öppna arkiv, säger Mats Almkvist, avdelningschef vid Universitetsbiblioteket.

ANDRA FRÅGOR SOM forskarna lyfter är: vad händer om resten av världen — framförallt Asien och Nordamerika — inte följer efter? Hur påverkas internationella samarbeten och rekrytering av internationella postdoktorer?

— Förslaget har tagits fram utan att först förankra tankegångarna hos forskarsamhället, vilket inte är särskilt konstruktivt, fortsätter Mats Almkvist, som menar att en klar majoritet av svenska forskare är emot rådande förslag.

Han tror också att en del forskare redan nu är oroliga för att göra fel. När börjar planen gälla, och vad händer om jag inte följer reglerna — kommer jag att behöva betala tillbaka forskningsmedel då?

— Mycket är fortfarande oklart när det gäller implementeringen av planen, och förslaget kommer troligtvis att justeras. När det är gjort går det att få tydligare besked om vad som gäller, påpekar Mats Almkvist.

I DAG HAR Universitetsbiblioteket några avtal med förlag som helt eller delvis uppfyller kraven i Plan S, bland annat Frontiers, och fler förlagsavtal rörande open access-tidskrifter är på gång.

— Har du frågor vad som gäller för specifika tidskrifter så går det alltid bra att kontakta Universitetsbibliotekets team för publicering och forskarstöd, avslutar Mats Almkvist.

CAMILLA BERGVALL

Denna artikel publicerades i tidningen Aktum nr 1 2019.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.