Projektposter nu i DiVA

17 juni 2019

DiVA innehåller nu Umeå universitets projekt från 13 forskningsfinansiärer. 1 347 projektposter från 2008 till 2018 har importerats från databasen SweCRIS.

Endast information om projektledare finns i SweCRIS, information om övriga projektmedlemmar finns inte med. Automatisk länkning mellan forskningspublikationer och forskningsprojekt är inte möjlig att göra, men man kan från respektive publikationspost göra kopplingen mot aktuell projektpost.

Det är ännu inte bestämt hur projekt som inte finns med i SweCRIS, t.ex. lokala projekt eller projekt som stöds av andra forskningsfinansiärer, ska behandlas. Möjligheter till import från fler finansiärer kommer att utredas, manuell inmatning är också ett tänkbart alternativ. Mer information om hur Umeå universitet väljer att arbeta med projektposter kommer efter sommaren.

UmU:s projekt i DiVA

SweCRIS

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.