UHR återkallar ytterligare 37 högskoleprovsresultat

20 juni 2019

Universitets- och högskolerådet, UHR, tar tillbaka resultaten för 37 personer som skrev högskoleprovet våren 2018. Sedan december 2018 har UHR återkallat totalt 134 högskoleprovsresultat och stängt av 90 personer från nya prov efter analys av fuskligan HP-hjälpens kundregister. Tre av fallen som UHR hittills har fattat beslut om har hanterats av Umeå universitet.

- Göta hovrätts beslut i det så kallade högskoleprovsmålet påverkar inte UHR:s hantering av fuskärenden, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding i ett pressmeddelande. UHR tar beslut i enlighet med högskoleförordningen, förvaltningslagen och myndighetens egna föreskrifter – även när UHR använder delvis samma bevis och underlag som domstolarna.

De som får sina resultat återkallade har tre veckor på sig att överklaga. När besluten har vunnit laga kraft kommer UHR att underrätta berörda universitet och högskolor som då kan ta ifrån dem deras studieplats.

Samtidigt beslutar UHR att ge 38 provdeltagare två års avstängning från högskoleprovet. Dessa beslut kan inte överklagas.

UHR:s utredning fortsätter och beslut om de sista misstänkta fallen kommer inom kort.

Redaktör: Inger Nilsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.