VK: Guideboken förr och nu

9 september 2019

I en intervju i Västerbottens-Kuriren berättar Stefano Fogelberg Rota, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, om boken Rome and the Guidebook Tradition som han tillsammans med Anna Blennow från Göteborgs universitet har varit redaktör för.

"Under projektets gång har vi inte bara suttit på biblioteket och läst om guideböcker, utan vi har också provgått dess rutter. En ny och givande arbetsgång."

Läs mer på vk.se

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.