Påminnelse: Hur tar vi vid efter Covid?

10 november 2020

Välkomna till ett webbinarium anordnat av Kungl. Skytteanska Samfundet under rubriken: Hur tar vi vid efter Covid? Om norrländskt forskningssamarbete i ett brett samhälleligt och kulturellt perspektiv.

Tisdag 17 november kl. 18.00, webbinariet hålls via Zoom och planeras pågå fram till ca 19.30

Webbinariet syftar till att i ett framåtblickande perspektiv diskutera samarbetsmöjligheter mellan de norrländska lärosätena och med Skytteanska Samfundets övergripande ändamål i fokus.

Inbjudna till webbinariet är Skytteanska Samfundets ledamöter, anställda vid de norrländska lärosätena samt intresserad allmänhet.

Efter en kort inledning av preses Lars-Erik Edlund fortsätter arrangemanget med en paneldiskussion ledd av moderator Sverker Olofsson utifrån frågan: "Vad har covid-pandemin inneburit för de norrländska lärosätena?"

I den påföljande diskussionen fokuseras hur lärdomar från covid-pandemin kan stödja framtida samarbete och Samfundets norrländska arbete.

Panelen består av följande:

Rektor Anders Fällström, Mittuniversitetet
Rektor Ylva Fältholm, Högskolan i Gävle
Prorektor Cathrine Norberg, Luleå Tekniska Universitet
Vice dekan Ann Dolling, Fakulteten för skogsvetenskap, SLU, Umeå
Vice rektor Dieter Müller, Umeå universitet

Webbinariet avslutas av vice preses Britta Lundgren.

Anmälan till webbinariet sker via blankett på Kungl. Skytteanska Samfundets hemsida

Sista anmälningsdatum 16 november

En länk för deltagande i webbinariet kommer efter sista anmälningsdatum att tillsändas via e-post.

Varmt välkomna!

Lars-Erik Edlund, preses och Britta Lundgren, vice preses

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.