Intresseförfrågan: Uppdrag som forskningssamordnare vid Kansliet för medicin

19 november 2020

Kansliet för medicin söker för ett tidsbegränsat uppdrag en forskningssamordnare. Uppdraget riktar sig enbart till anställda vid Umeå universitet och sträcker sig under en period av sex månader. Anmäl intresse senast 15 december.

Omfattning: 20-40 procent enligt överenskommelse
Tillträde: Så snart som möjligt

För uppdraget krävs att du är disputerad med tillsvidareanställning vid Umeå universitet och med erfarenhet inom områden som arbetsgivaren bedömer relevant. Du ska ha erfarenhet av att leda forskningsprojekt som aktiv lärare/forskare och ha goda språkkunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Arbetsuppgifterna kommer att bestå av att du tillsammans med övriga handläggare vid Kansliet för medicin ansvarar för handläggning av ärenden inom det stöd som kansliet tillhandahåller inom forskning. Det innebär att ge stöd och fungera som rådgivare till fakultetsledning, chefer och ordföranden i fakultetens olika beredningsordning.

Uppdraget innebär att du ska föredra ärenden i fakultetens olika nämnder, styrgrupper och kommittéer. Du ska bistå och utföra analyser inom forskning i utvärderingar och inför strategiska satsningar/utlysning av forskningsmedel/infrastruktur. Du ska även utgöra stöd och bidra med underlag till kansliets kommunikatörer inom området forskningskommunikation.

Kontaktpersoner

Frågor besvaras av kanslichef Ann-Christin Edlund, ann-christin.edlund@umu.se och områdeschef Anna Gåfvels Karlsson, anna.gafvels-karlsson@umu.se

Intresseanmälan

Intresseanmälan skickas via epost till kanslichef Ann-Christin Edlund, ann-christin.edlund@umu.se.

Sista anmälningsdag för att anmäla intresse till uppdraget är 15 december 2020.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.