Slutkonferenser för K3-projekten

6 november 2020

Slutkonferenserna för K3-projekten är nu i full gång. Gemensamt för projekten är att de syftar till att stärka svensk samverkanskapacitet och kvalitet från individ- till systemnivå, och från initiering till genomslag. Satsningen finansieras av Vinnova och drivs gemensamt av svenska universitet och lärosäten.

Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande (Skön), slutkonferens 9-10 november

- Hur kan man skapa ett övergripande kvalitetssystem för utbildning och forskning som befordrar nyttiggörande? Den frågan arbetar man med i projektet Skön (Samverkansintegrerat Kvalitetssystem för Ökat Nyttiggörande). Utgångspunkten för Skön-projektet är antagandet att samverkan stärker kvaliteten i forskning och utbildning och främjar universitet och högskolors bidrag till samhällsutvecklingen. Projektet har drivits av tio svenska universitet och högskolor mellan november 2017 och 2020.

Implementering av arbetssätt och ökad kunskap om kunskapstillgångar och immateriella rättigheter (IMP), slutkonferens 2-3 december

- IMP-projektet är del av Vinnovas satsning för att stärka den svenska högskolesektorns kapacitet för samverkan med det omgivande samhället genomför nu svenska universitet och högskolor gemensamt en stor satsning. Målet med projektet är att utveckla och implementera praktiskt tillämpbara arbetssätt för identifiering, värdering och nyttiggörande av kunskapstillgångar för att därigenom utveckla och öka lärosätenas samverkans- och samhällsansvar. I IMP-projektet deltar 16 lärosäten, PRV och SISP.

Mer information om konferenserna:

https://k3-projekten.se/

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.