Tilldelning centrala ALF-projektmedel 2021-2023

26 november 2020

ALF-kommitténs har beslutat om tilldelning av centrala ALF-projektmedel för 2021-2023, till 28 sökande.

Totalt kom det in 81 behöriga ansökningar, varav 37 kvinnor och 44 män. Av dessa var 51 seniora forskare och 30 juniora forskare.

Totalt tilldelas 12 875 050 kronor per år till 28 sökande under 3-årsperioden. Av dessa tilldelas 18 seniora forskare totalt 8 975 050 kr, varav 6 kvinnor tilldelas totalt 2 792 000 kronor.

10 juniora forskare tilldelas totalt 3 900 000 kronor, varav 5 kvinnor tilldelas totalt 2 200 000 kronor.

Så här ser tilldeningen ut

Seniora forskare

Thomas Sandström: Effekter av exponering för luftföroreningar på lungor, hjärta-kärl och nervsystem, 3 000 000 kronor.

Marene Landström: Targeting the oncogenic TGFbeta -TRAF6 signaling pathway - a novel cancer treatment strategy and drug development, 2 400 000 kronor.

Fatima Pedrosa Domellöf, The molecular portfolio of the extraocular muscles: keys to protection in muscle disease and to modulation of strabismus surgery, 2 400 000 kronor.

Anders Behndig, Advanced crosslinking for treatment of eratoconus and myopia, 1 950 000 kronor.

Anders Sjöstedt, Characterization of a tularemia vaccine and development of models required for future licensing, 1 950 000 kronor.

Peter Sundström, Environment before adulthood in Multiple Sclerosis etiology, 1 617 400 kronor.

Richard Palmqvist, Colorectalcancer characteristics in relation to the microbiome and the immune response, 1 500 000 kronor.

Gauti Jóhannesson, The Swedish Glaucoma Nicotinamide Trial (SGNT), 1 500 000 kronor.

Martin Rutegård, Kirurgiska komplikationer och dess konsekvenser vid operation för kolorektalcancer, 1 332 750 kronor.

Clas Ahlm, Characterization of specific antibody, B- and T cell responses after SARS-CoV-2 and hantavirus infections to understand protective immunity and development of treatment, 1 500 000 kronor.

Oskar Hemmingsson, Genetic and chemical screens in C. elegans to identify suppressors of BRAF(V600E)-driven tumor progression, 1 500 000 kronor.

Ursula Werneke, Potentially preventable emergency medical conditions associated with the pharmacological treatment of bipolar or schizoaffective disorder - a nested case-control study based on the LiSIE retrospective cohort study, 875 000 kronor.

Karin Wadell, Bringing evidence-based treatment to practice by using eHealth and co-creation among people with chronic obstructive pulmonary disease, 900 000 kronor.

Linda Halldner Henriksson, ADHD medication and predictors of treatment outcome (ADAPT), 900 000 kronor.

Johan Normark, Study of host-pathogen interactions in the airways of COVID-19 patients to improve treatment of severe airway viral diseases, 900 000 kronor.

Per Lindqvist, Novel methods for improving early and accurate diagnosis of transthyretin cardiac amyloidosis, 900 000 kronor.

Mikael Johansson, Towards improved early detection of lung cancer – integrating advanced radiological profiling and circulating biomarkers, 900 000 kronor.

Lisbeth Slunga Järvholm, Ökar tungt fysiskt arbete risken för kardiovaskulär sjukdom och död? 900 000 kronor.

Juniora forskare

Hanna Nyström, The significance of the growth patterns in colorectal liver metastases - Differences in transcriptome expression and preoperative classification, 2 400 000 kronor.

Karin Forsberg, From pathomorphological studies to clinical trials: Investigating misfolded SOD1 inclusions in the pathology of Amyotrophic Lateral Sclerosis and as target for therapeutic interventions, 1 500 000 kronor.

David Bäckström, Biomarkers and pathology in preclinical and clinical Parkinson's disease and parkinsonism, 1 500 000 kronor.

Sebastian Mukka, DAICY trial – Dual vs single Antibiotic Impregnated cement in Hemiarthroplasty for femoral neck fracture A register-based cluster randomized cross-over controlled trial, 900 000 kronor.

Charlotta Wadsten, Riskstratifiering vid preinvasiv och invasiv bröstcancer – studier på kirurgiska behandlingsmetoder, prognostiska och behandlingsprediktiva faktorer samt morbiditet efter bröstcancerbehandling, 900 000 kronor.

Staffan Berglund, Näringsintag, nutritionsstatus och neurologisk utveckling hos barn som äter vegankost, 900 000 kronor.

Camilla Sandberg, Monitorerad och handledd hjärtrehabiliteringpå distans, 900 000 kronor.

Linda Johansson, Exogena faktorer och endogena processer av betydelse för utvecklingen av reumatoid artrit och ANCA-associerad vaskulit - identifiering och utveckling av nya diagnostiska verktyg och terapi, 900 000 kronor.

Johan Styrke, Alternativa antibiotika inom urologiska infektioner - kan användningen av Ciprofloxacin minska? 900 000 kronor.

Thorbjörn Lundberg, Ear and Hearing health supported by eHealth solutions - eHEar, 900 000 kronor.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.