INSTÄLLT Seminarium: Muterar vi in oss i ett hörn?

10 mars 2020

Välkommen till ett seminarium med titeln: Muterar vi in oss i ett hörn? Malariaparasitens svar på hematologiska förändringar. Seminariet hålls på engelska.

Föreläsare: Richard Paul, Functional Genetics of Infectious Diseases Unit, Institut Pasteur, Paris
Lokal: Betula, NUS, Umeå Universitet
Datum och tid: 19 mars, 09.00-10.00

Enligt Red Queen-hypotesen, är värdar och deras patogener inlåsta i ett evolutionsmaraton med anpassning och motanpassning, allt för att främja överlevnad. Det mänskliga genomet har sålunda modifierats under årtusenden och hemoglobinopatier, såsom sickle-cell, är viktiga exempel på förändringar som skyddar mot svår malaria.

Hemoglobinopatier kan emellertid komma till en kostnad då parasiten kan anpassa sig och som svar uppvisa mer aggressivt beteende. Det individuaella skydd som hemoglobinepatiern ger kan därför öka risken för andra i samhället på sikt. I föreläsningen kommer Richard Paul att diskutera och ge exempel från studier som visar på det evolutionära samspelet mellan människor och malariaparasiter och dess effekter.

Värdar: Joacim Rocklöv, Oliver Billker
Kontakt: Nóra Lehotai, nora.lehotai@umu.se

Arrangörer: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS)

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.