Fall av covid-19 vid universitetet

15 mars 2020

Två medarbetare vid Umeå universitet har konstaterats smittade av sjukdomen covid-19. Båda har smittats vid en arbetsrelaterad utlandsresa. Ingen av dem arbetar i en miljö där de kommer i kontakt med studenter, många andra medarbetare eller allmänheten. Smittskyddet på Region Västerbotten är inkopplat och bedömer smittorisken som låg.

Båda medarbetarna befinner sig i hemmet. De närmaste kollegorna till de drabbande medarbet­arna är informerade och har uppmanats att arbeta hemifrån de kommande 14 dagarna.

Den arbetsrelaterade resan gick till ett land i Europa som inte var ett av de som Utrikes­departe­mentet avrådde ifrån. I lördags (14/3) utökade Utrikesdepartementet sin avrådan till att omfatta samtliga utlandsresor samtliga länder. Umeå universitet har därför beslutat att ställa in alla utrikes tjänsteresor samt skickar inga studenter på nya utbyten med utrikes universitet.

Följ löpande information på sidan www.umu.se/covid-19 och särskilt uppmaningen:
Medarbetare och studenter vid Umeå universitet som upplever symtom, även lindriga, ska, efter överenskommelse med chef eller kursansvarig, stanna hemma från jobbet och undvika sociala kontakter. Enligt Folkhälsomyndigheten är symtom att ge akt på framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symptom som kan tyda på smitta.

Uppdatering: Senare på söndagen kom också uppgifter om ytterligare två fall vid universitetet. Dessa två medarbetare har befunnit sig utomlands och inte vistats på arbetsplatsen efter hemkomst. De har också kontakt med Smittskyddet, och kommer arbeta hemma under 14 dagar.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.