Extra utbildningsinsatser för undervisning på nätet

2 april 2020

Just nu erbjuder Universitetspedagogik och lärandestöd, UPL, extra utbildningsinsatser för dig som nu ställer om din undervisning till distansstudier.

UPL har även många tips och idéer om undervisning online på sina websidor. Se vidare information på länkarna.

 

Extra utbildningsinsatser 1-8 april

Tips och idéer om undervisning online 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.