Enkät om vårens situation till medarbetare och studenter

28 maj 2020

Inom kort skickas en enkät ut till ett urval institutioner och enheter vid Umeå universitet. Syftet är att undersöka hur verksamheten har fungerat under våren, hur medarbetare och studenter mår och har mått, och hur de upplever att arbets- och studiemiljön är och har varit.

Enkäten är öppen till om med vecka 23, och drygt 3 000 personer vid tolv institutioner och enheter kommer att ha möjlighet att medverka.

Enkätresultaten kommer också kompletteras med information om tekniska utmaningar från ITS, om pedagogiska utmaningar från UPL och om studenternas hälsotillstånd från Studenthälsan.

Resultatet från hela undersökningen förväntas vara klart före sommaren.

För mer information, kontakta:
Nils Eriksson
Fredrik Georgsson
Carl Larsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.