Avbrott i fjärrvärme på Norrlands universitetssjukhus

3 juni 2020

Fredag den 5 juni, mellan 13 och 19, genomförs ett arbete i fjärrvärmecentralen vid NUS. Värme- och varmvattenförsörjningen kan påverkas vilket innebär att det kan bli svalare i lokalerna och att det kan bli brist på varmvatten.

Arbetet handlar om att göra ett förebyggande byte av äldre delar i fjärrvärmeanläggningen för att både minska risken för läckage i framtiden och att korta tiden för reparation.

Med anledning av att det kan bli en viss brist på varmvatten under arbetets gång uppmanas verksamheterna att hushålla med varmvattnet.

Om allt går enligt planerna beräknas arbetet vara klart inom några timmar, dock senast klockan 19 på fredagskvällen.

Vid frågor inför arbetet kontakta Jesper Burlin, fastighet, på 072-235 75 73.

Vid eventuella frågor och/eller problem under arbetets gång kontaktas växeln, 090-785 84 00.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.