Ingen förlängning i sikte mellan EU och Storbritannien

10 juni 2020

Storbritannien lämnade EU den 31 januari. Framtida avtal rörande exempelvis handel, säkerhet och olika utbyten ska nu förhandlas fram under en övergångsperiod som sträcker sig till den 31 december 2020. Under den här perioden har Storbritannien kvar sina rättigheter och skyldigheter som EU-medlem.

Övergångsperioden kan förlängas i två år om båda sidor så önskar. Men, förlängningen kan bara äga rum en gång och ett beslut måste i så fall fattas innan 1 juli 2020. Vid en eventuell förlängning skulle Storbritannien fortsätta att betala en viss summa till EU-budgeten mot att även framgent få tillgång till den inre marknaden och andra fördelar som EU har att erbjuda. Då premiärminister Boris Johnson hittills avvisat detta scenario ser det inte ut att bli någon förlängning av förhandlingarna efter årsskiftet.

Fortsatta frågetecken kring rörlighet

En delfråga som parterna ännu inte enats om är huruvida brittiska medborgare som nu bor i ett EU-land ska kunna flytta till ett annat EU-land under samma förutsättningar som idag. När övergångsperioden löper ut i slutet av 2020 väntas den fria rörligheten för EU-medborgare i Storbritannien att upphöra.

I kontakt med Migrationsverket har man meddelat att brittiska medborgare som är här i Sverige eller planerar att komma hit innan 31 december 2020 inte behöver göra något. Därefter väntar någon typ av övergångsregler, vilka regeringen inte har beslutat om ännu. Därför så finns heller inga rekommendationer än.

Brittiska forskare och EU-medel efter årsskiftet

Vad gäller brittiska forskare så kommer de fortsatt att kunna delta i EU:s ramprogram efter årsskiftet, men de kommer inte att kunna motta några medel ifall de är verksamma i Storbritannien. Om de däremot bedriver sin forskning vid Umeå universitet (eller annan europeisk organisation) så kommer de att kunna söka ramprogramspengar och bli beviljade medel.

Förutsättningarna kan komma att ändras ifall parterna träffar en överenskommelse om annat innan den sista december.

 

Redaktör: Lena Holmberg

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.