Lehti prisas för lika villkor

10 juli 2020

Arja Lehti, universitetslektor och överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap, får Medicinska fakultetens Lika villkors-pris 2020.

Arja Lehti får Lika villkors-priset 2020 vid Medicinska fakulteten av Marie Bixo, vice ordförande i fakultetsnämnden med ansvar för samverkansfrågor.

Foto:

I sin motivering skriver bedömningskommittén:

"Arja Lehti har visat ett brinnande och brett engagemang för alla lika villkor frågor, men framförallt etnicitet och genus. Genom sin unika forskning har hon varit en pionjär inom lika villkors forskning och kontinuerligt spritt kunskap om dessa frågor till allmänheten. På medicinska fakulteten har hon aktivt arbetat för att motverka diskriminering genom mångårig normkritisk undervisning på flera nivåer. Arja Lehti har därmed gjort en långvarig och framstående insats för att främja lika villkor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet."

Alla anställda och studenter vid Medicinska fakulteten kan nominera pristagare. Beslut om priset fattas av en bedömningskommitté bestående av ordförande i fakultetens kommitté för lika villkor, en lärarrepresentant utsedd av kommittén för lika villkor, studeranderepresentant från Medicinska studentkåren samt fakultetens handläggare för lika villkor. Prissumma är på 10 000 kronor.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.