Mistra satsar 40 miljoner på hållbar samhällsomställning

4 september 2020

För att nå målsättningarna i Parisavtalet och Agenda 2030 behövs hela samhällets innovationskraft. Något som innebär att fler aktörer måste mötas och samverka. Detta tar Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, fasta på i ett nytt forskningsprogram om klimat, jämlikhet och digitalisering.

Nu erbjuder Mistra forskargrupper att, tillsammans med organisationer i civilsamhället, offentlig sektor och andra samhällsaktörer, lämna förslag på det nya forskningsprogrammet. Tanken är att programmet ska underlätta och påskynda en samhällsomställning i linje med Parisavtalet och de globalt överenskomna hållbarhetsmålen genom tvärvetenskaplig forskning och innovation. 

– Här tror vi att civilsamhället, i samverkan med forskare och andra behovsägare, kan bidra med intressanta perspektiv, säger Linda Bell, programansvarig på Mistra.

Knyter ihop olika perspektiv

Programmets förväntade budget är 40 miljoner kronor över fyra år. Den aktuella utlysningen fokuserar på tre delar av klimatomställningen:

  1. Att undersöka civilsamhällets roll för att uppnå de globala hållbarhetsmålen och utforska samarbeten mellan forskarsamhället och civilsamhällets organisationer.
  2. Att utgå från en rättvis omställning utifrån sårbara regioners, gruppers och individers perspektiv.
  3. Att kritiskt granska digitaliseringens roll som möjiggörare, alternativt riskfaktor, för klimatomställningen.

Fokus ska ligga på Sverige, med en europeisk och internationell utblick.

Informationsmöte om utlysningen

Den 29 september, kl. 9–10.30, bjuder Mistra in till ett informationsmöte om utlysningen via Zoom. Under mötet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.
Är du intresserad?
Anmäl dig här 

Läs hela utlysningstexten (på engelska)

Har du frågor redan nu är du välkommen att kontakta Enheten för forskningsstöd och samverkan vid Umeå universitet.
rso@umu.se

 

Redaktör: Lena Holmberg

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.