Välkommen att delta i Kunskapsveckan

22 september 2020

Vecka 44 anordnas konferensen Kunskapsveckan, med kompentensutveckling för skolans personal. I år erbjuds Kunskapsveckan som en digital konferens via zoom. Föreläsningar och workshops är öppna för universitetsanställda och anmälan krävs.

Kunskapsveckan går av stapeln på höstlovet.

Foto:

Konferensen äger rum tisdag den 27 oktober och onsdag den 28 oktober. Den anordnas av en projektgrupp med representanter från alla fakulteter tillsammans med Lärarhögskolan.

Huvudtalare

Konferensen inleds med två föreläsningar:
Att flytta undervisning online – effekter och möjligheter 
Mikael Wiberg, professor på Institutionen för Informatik.

Essäfrågor – när ska de användas och hur ska de utformas? 
Jonathan Wedman, universitetslektor på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Konferensen avslutas med ett tema om hur viktigt det är att röra på sig:
Rörelserikedom - till vilken nytta?
Change the Game Umeå i samarbete med Idrottshögskolan vid Umeå universitet, Umeå kommuns utbildningsenhet samt RF/SISU Västerbotten.

Moderator för dessa pass är Ann-Louise Silfver, universitetslektor på Pedagogiska institutionen samt vice dekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Över 40 föreläsningar och workshops

Däremellan erbjuds ett fyrtiotal digitala föreläsningar och workshops inom olika teman. Det är ett maffigt smörgåsbord av kunskap i allt från hållbarhet, psykologi och AI till elevhälsa, miljöarkeologi, spanska och bild. Konferensdeltagaren plockar ihop sin egen kombination av aktiviteter och kan hoppa fritt mellan teman.

Arbetar du vid universitet och är intresserad?

Läs mer om alla pass och anmäl dig

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.