Pedagogiska priset - nominera pristagare

23 november 2021

Alla anställda vid fakulteten och studenter är välkomna att nominera pristagare till Medicinska fakultetens Pedagogiska pris 2022. Nominera senast den 11 februari.

Syftet med priset är att uppmuntra lärare att göra goda pedagogiska insatser i grundutbildningen. Priset kan delas ut till en enskild eller flera lärare. Med lärare avses professorer, lektorer, adjunkter, forskarassistenter, timlärare och gästlärare.

Pristagaren/na ska ha gjort en väl dokumenterad pedagogisk insats och ha en omvittnad skicklighet inom följande områden:

  • pedagogiskt utvecklingsarbete
  • mötet med studenter
  • arbetet bland kollegor

Beslut om pris fattas av en bedömningskommitté bestående av ordförande och en lärarrepresentant från Utbildningsstrategiska nämnden, en lärarrepresentant utsedd av fakultetsnämnden samt en studeranderepresentant från Medicinska studentkåren.

Prissumma: 50 000 kronor

Nominera: Nomineringsenkät

Kontaktperson

Henna Harinen, henna.harinen@umu.se

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.