Besked om nya smittskyddsåtgärder: Mer arbete hemifrån efter jul

22 december 2021

De nya smittskyddsåtgärderna som börjar gälla den 23 december berör inte undervisning och forskning på universitetet, som kan fortsätta med fysisk närvaro. Däremot ska medarbetare med arbetsuppgifter som inte kräver fysisk närvaro arbeta hemifrån fram till 31 januari 2022 för att bidra till att minska trängsel på campus.

För undervisning och examination finns även fortsatt inga begränsningar i antal personer. Studenter och medarbetare på plats bör däremot hålla avstånd inför och efter föreläsningar, i gemensamma utrymmen och på arbetsplatser för att undvika trängsel. I vissa fall kan därför del av undervisning genomföras digitalt i syfte att undvika stora samlingar.

Statliga myndigheter har fått ett särskilt uppdrag från regeringen att fram till 31 januari säkerställa att endast medarbetare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten arbetar från arbetsplatsen. Ansvarig chef avgör vilka arbetsuppgifter som kräver närvaro på campus och vilka som ska genomföras hemifrån. Möten, arrangemang och andra sammankomster ska under denna period genomföras digitalt eller skjutas upp.

Regeringsuppdraget om arbete hemifrån för statliga myndigheter kan eventuellt förlängas efter den 31 januari. Universitetet bevakar denna fråga och kommer med besked så fort eventuellt nytt beslut om hemarbete meddelas.

För dig som vistas på arbetsplatsen eller campus gäller även fortsättningsvis

  • Håll avstånd och undvik trängsel
  • Personer som inte är vaccinerade har ett extra stort ansvar att hålla avstånd
  • Om du upplever symptom – även lindriga – ska du stanna hemma samt genomföra test för covid-19.

Vaccinationsmottagningen på Campus Umeå kommer att ha fortsatt öppet både för drop-in och tidsbokning under våren.

Universitetet ställer om sitt arrangemang Kunskapsnoden som är en del av Västerbottensveckorna i Stockholm i januari till att bli digitalt istället. Årshögtiden som planerats till februari kommer att skjutas fram i tiden.

Läs mer:
Information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna

Rektor beslutade de 9 december 2021 om universitetets åtgärder och anpassningar med anledning av covid-19 från den 8 december och tills vidare. Detta beslut hänvisar till gällande nationella bestämmelser och anger att nya sådana gäller i tillämplig omfattning vid Umeå universitet utan att särskilt beslut behöver fattas. Beslutet från den 8 december gäller därför fortsatt och kommer inte att revideras i nuläget.

Frågor eller synpunkter:
Om du har synpunkter eller frågor om universitetets information eller hantering av pandemin, kontakta corona@umu.se.

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.