Satsning för att minska studenters psykiska och fysiska ohälsa

18 februari 2021

Studenthälsan har fått särskilda medel för att arbeta vidare med att minska studenters psykiska och fysiska ohälsa. Rektor har beslutat att medlen ska riktas till att utöka Studenthälsans bemanning med en kurator eller psykolog, skapa förutsättningar för digitala säkra videosamtal och vidareutveckla självhjälpsverktyg till studenter och anställda.

Umeå universitet fick inför 2021 extra medel från regeringen för att förstärka studenthälsovården, med fokus på studieovana studenter och distansstudenter. Medlen riktas till Studenthälsan vid Studentcentrum för att arbeta med förebyggande hälsovård för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa.

- Nu får vi som arbetar inom Studenthälsan ökade möjligheter att arbeta förebyggande med att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa, samt att skapa en bättre studiemiljö för studenterna, säger Elin Petersson som är verksamhetschef på Studenthälsan. Det är också viktigt att kunna erbjuda samtalsstöd genom säkra videosamtal när vi inte kan träffas fysiskt på samma sätt som vi är vana vid och att öka tillgängligheten för distansstudenter att kunna ta del av det stöd som Studenthälsan erbjuder.

En del av medlen kommer även att användas för att fortsätta arbetet med självhjälpsverktyg, för att ge ökad kunskap och verktyg om hur anställda och studenter kan identifiera och bemöta tidiga tecken på psykisk ohälsa hos studenter.

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.