Max 50 personer per sal

25 maj 2021

När hösten börjar och vissa studenter ges möjlighet till undervisning på campus gäller en begränsning på 50 personer i våra lokaler. Men i mindre lokaler ryms betydligt färre.

När du planerar undervisning inför höstterminens start är det bra att komma ihåg att universitetet har en begränsning på 50 personer per lokal. I maxantalet ingår även medarbetare. Beroende på storleken på lokalen kan det dessutom innebära att ännu färre ryms för att upprätthålla tillräckligt avstånd. De maxantal som anges i TimeEdit är vad som gäller.

Utöver detta är det viktigt att du känner till universitetets övriga åtgärder. Läs en sammanfattning av beslutade åtgärder för höstterminens start 2021.

Frågor?

Om du har frågor eller synpunkter på universitetets hantering av pandemin, vänligen kontakta Krisledningsgruppen på corona@umu.se.

 

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.