Beslutet om undervisning vid höstterminens start står fast

3 juni 2021

Folkhälsomyndigheten har tagit bort rekommendationen om att högre utbildning ska ske på distans. Umeå universitetets beslut inför sommarkurserna och höstterminens start ligger i linje med rekommendationerna och ligger därför fast tills vidare. Ett nytt ställningstagande inför hösten sker i augusti då en bättre analys av läget kan göras.

Folkhälsomyndigheten har meddelat att det fortfarande kommer att vara viktigt att hålla avstånd och umgås i mindre grupper under sommaren och början av hösten. Likaså kommer det att vara viktigt att stanna hemma och testa sig vid symptom. En återgång till campusbaserad undervisning ska ske successivt och med hänsyn till den lokala smittspridningen och vaccinationstäckningen. Regeringen ligger dessutom fast vid att alla statliga medarbetare ska arbeta hemma i den utsträckning som är möjligt fram till den 15 september.

Rektor Hans Adolfsson.

Foto: Mattias Pettersson

– Det är ett positivt besked att högskolornas verksamhet prioriteras i återöppnandet av samhället. Vi ser fram emot att fylla våra campus med medarbetare och studenter igen. Samtidigt har vi en viktig uppgift att värna hälsan och säkerheten för våra studenter och medarbetare och vi kommer därför att avvakta ett bättre kunskapsläge innan vi fattar beslut om en fullständig återgång till campusbaserad undervisning och andra åtgärder, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Den 27 april beslutade universitetet att sommarkurserna bör bedrivas med digitala inslag och att en gradvis återgång till campus under höstterminen ska ske som bland annat innebär att nybörjarstudenter på program får möjlighet till undervisning på plats och att de medarbetare som krävs för detta kan arbeta på plats när det är nödvändigt. Utifrån den information som universitetet har fått från övriga myndigheter stämmer beslutet väl överens med det nya kunskapsläget. De båda besluten ligger därför fast utan förändring.

Beslut om resten av hösten kommer i mitten av augusti

Rektor planerar att göra ett nytt ställningstagande för höstterminens start samt fatta beslut om resterande del av höstterminen under den andra halvan av augusti. I det arbetet sker löpande dialog med smittskyddet vid Region Västerbotten

Om situationen i augusti tillåter ett ökat öppnande redan i september månad kommer det att ske, så att de som behöver kan bedriva aktiviteter på plats så snart det är möjligt. Däremot kommer det inte att ställas krav att verksamheten ska kunna ställa om med kort varsel.

– Som lärosäte har vi lärt oss att snabbt ställa om och tänka nytt under den här pandemin, men jag vill poängtera att några beslut med orimliga krav på att lärare ska ställa om undervisningen redan under september månad inte kommer att fattas. I vissa fall skulle det däremot kunna förenkla att kunna bedriva verksamhet på plats, så om läget tillåter kommer vi naturligtvis öppna upp för den möjligheten, säger Hans Adolfsson.

Krav på hemarbete

Regeringens uppmaning om hemarbete för statligt anställda står fast till den 15 september och innebär att endast medarbetare vars fysiska närvaro är nödvändig för verksamheten ska arbeta i universitetets lokaler. Eftersom universitetets nuvarande beslut är giltigt längre gäller dessutom att medarbetare ska arbeta hemma fram till den 29 september. Även om undantag behöver göras för vissa undervisande lärare och andra medarbetare som behövs på plats, så är grundregeln att alla arbetsuppgifter och aktiviteter som inte behöver genomföras på arbetsplatsen ska genomföras på distans. I besluten om sommaren och höstterminens start anges ett antal datum för när viss personal kan arbeta på plats. Ha dialog med din chef i oklara fall.

Läs om de datum som gäller för möjligheten att arbeta i universitetets lokaler (under rubriken "Arbeta hemma")

Läs en sammanfattning av åtgärderna för höstterminens start 2021

Frågor?

Om du har frågor eller synpunkter om universitetets information eller hantering av pandemin är du välkommen att kontakta Krisledningsgruppen på corona@umu.se.

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.