Interna miljörevisorer utsedda för Universitetsförvaltningen

4 juni 2021

BESLUT Lisa Redin, Lokalförsörjningsenheten, Johanna Blomström, Planeringsenheten och Sandra Lundström, International Office är utsedda till interna miljörevisorer. Arbetet innebär bland annat att varje år granska de krav universitetet satt upp för miljö- och hållbarhetsarbetet, men också se över efterlevnaden av miljölagstiftningen.

Bakgrunden till arbete med miljörevision är att statliga myndigheter ska genomföra en intern miljörevision minst en gång per år.

Universitetsdirektör Hans Wiklund har, för universitetsförvaltningens del, utsett tre interna miljörevisorer:

  • • Lisa Redin, Lokalförsörjningsenheten
  • • Johanna Blomström, Planeringsenheten
  • • Sandra Lundström, International Office.

I år kommer de interna miljörevisorerna särskilt granska miljöanpassad upphandling och vilken information och utbildning som finns inom miljöområdet. Utöver det granskas årligen miljömål och handlingsplaner, uppföljning av miljö- och hållbarhetsarbetet effekter och efterlevnad av miljölagstiftningen. Utgångspunkten för revisionen är den revisionsplan som finns i Regel för miljö- och hållbarhetsarbete.

Beslutet i sin helhet

Har du frågor?

Kontakta Lisa Redin, miljösamordnare

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.