Historieundervisning i fokus vid internationellt symposium

17 oktober 2022

Forskare från fyra kontinenter möttes i Umeå vid ett symposium om historieundervisning arrangerat av forskare vid Institutionen för idé- och samhällsstudier och McGill University i Kanada. Symposiet finansieras av Vetenskapsrådet och Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Liliana Maggioni, en av föreläsarna vid det internationella symposiet History teachers’ episemic considerations

Foto: Per Melander

For English press button up right

"Henrik Åström Elmersjö, docent i historia, berättar att symposiet History teachers' episemic considerations: A symposium on how teachers make sense of history, är kopplat till det av Vetenskapsrådet finansierade internationella projektet Teaching Rival Histories, som drivs av honom själv och Paul Zanazanian, McGill University i Kanada".

Läs mer på umu.se

Redaktör: Per Melander

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.