SKRIVUM-projektet erbjuder skrivdidaktiska verkstäder för lärarlag

11 oktober 2022

Våren 2023 genomförs första omgången av skrivdidaktiska verkstäder inom SKRIVUM i syfte att stärka studenters språkförmåga och akademiska skrivande. De omfattar åtta halvdagar under vårterminen där lärarlag gemensamt kan utforska och utveckla språkdidaktiska inslag inom utbildningarna.

Hur kan studenters skrivande utvecklas? SKRIVUM erbjuder under våren 2023 verkstäder för lärarlag i att stärka studenters akademiska skrivande.

Foto:

SKRIVUM-projektet är en satsning av Umeå universitet för att stärka studenters språkförmåga samt stöd i studenters akademiska skrivande. Verkstäderna som anordnas under våren 2023 är utarbetade av projektets vetenskapliga ledare, Erika Sturk.

Vid de tre första tillfällena får deltagarna kartlägga den egna undervisningspraktiken. Vilka skriftliga examinationsuppgifter finns? Vilka möjligheter får studenterna att utveckla sin skrivkompetens? Vad behöver studenterna kunna, till exempel sammanfatta, dokumentera, analysera och reflektera? Vid de följande fem verkstäderna sätter deltagarna själva upp slutmål för utvecklingsarbetet i sina kurser och program.

Projektet har utrymme för 20 deltagare. Preliminära datum är 26 januari, 2, 9 och 23 februari, 16 och 23 mars, 13 och 27 april. Verkstäderna genomförs på campus och kräver minst 75 procents närvaro eftersom SKRIVUM ersätter deltagarnas institutioner med 50 timmar per deltagare.

Prefekter anmäler de deltagare de vill ha med från sina respektive institutioner.

Verkstäder kommer att erbjudas även under vårterminerna 2024 och 2025.

För mer information och anmälan, kontakta Erik Lindenius, erik.lindenius@umu.se.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.