Ny handläggningsordning för studentarbeten och behandling av personuppgifter

21 februari 2022

Umeå universitet är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som studenter gör inom ramen för sina studier. Universitetet måste därför säkerställa att studentens hantering av personuppgifter sker på det sätt som dataskyddsförordningen, GDPR, kräver.

Det har därför tagits fram en regel och handläggningsordning för att stödja kursansvarig institution och studenten i behandlingen av personuppgifter för att kunna följa GDPR.

Trots att det i dagsläget saknas systemstöd för att studenter ska kunna hantera känsliga och integritetskänsliga personuppgifter, fastställs regeln av rektor på fakulteternas inrådan. Det pågår ett arbete för att ta fram systemstöd för att möjliggöra behandlingen av känsliga och integritetskänsliga uppgifter. 

Om du som undervisande personal vet att dina studenter vill eller ska behandla personuppgifter i ett studentarbete kan du läsa mer här.

Redaktör: Maja Wik

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.