Nytt system digitaliserar hanteringen av arbetsrelaterade tillbud och olyckor

17 mars 2022

Nu inför universitetet IA – ett webbaserat system som underlättar det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet. Vid lanseringen kommer du att kunna använda IA för att hantera inrapporterade tillbud och olyckor men fler möjligheter kommer att läggas till.

För att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet så inför universitetet nu IA-systemet. IA står för Information om Arbetsmiljö och är utvecklat av AFA Försäkring. Du kommer till en början att kunna använda systemet för att ta emot och hantera inrapporterade tillbud och olyckor men fler moduler kommer att läggas till. Exempelvis kommer det framöver bli möjligt att genomföra arbetsmiljöronder via systemet.

Digitalt system ger bättre överblick

Införandet av IA-systemet har många fördelar, både för dig som är chef och för universitetet som helhet. Framförallt innebär systemet en möjlighet att kvalitetssäkra vår hantering av inrapporterade händelser – att säkerställa att universitetets verksamheter har en likvärdig hantering av ärenden.

Systemet har två olika gränssnitt – ett för dig som är chef och ett enklare gränssnitt för den som vill anmäla en händelse. När en anställd eller student vid din enhet/institution anmäler en händelse kommer du att få ett mejl om detta och kan då hantera händelsen direkt i systemet. Du kommer att få en tydlig överblick av dina ärenden och var i processen du befinner dig. Tack vare att statistik både blir lättillgänglig och jämförbar möjliggör verktyget att du kan arbeta proaktivt med arbetsmiljön på din enhet/institution.

Alla chefer kommer att automatiskt att få tillgång till det nya systemet och kan logga in med sitt Umu-id. Arbetsmiljöombud kommer att ha behörighet att se ärenden men utan att kunna arbeta i systemet. Vi rekommenderar även att HR-stöd har tillgång till systemet för att kunna stötta dig som chef. HR-stöd får dock inte behörighet automatiskt, för att kunna lägga till fler användare, skicka ett mejl till: ia-systemet@umu.se.

Utbildningar i IA-systemet sker i maj

Under maj kommer Personalenheten att bjuda in till tre utbildningstillfällen för IA-systemet. Du som är chef är välkommen dit tillsammans med HR-stöd och arbetsmiljöombud. Du hittar anmälan till respektive utbildning via länkarna nedan:

Information om det nya systemet kommer att gå ut till anställda under våren och till studenter under vårterminen och delvis även i början av höstterminen.

Kontakt

Linda Johnson

linda.johnson@umu.se

Mikael Waldenborg

mikael.waldeborg@umu.se

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.