Intresseförfrågan: Uppdrag som tf. bitr. kanslichef vid Kansliet för medicin

20 juni 2022

Medicinska fakulteten söker tillförordnad biträdande kanslichef med uppdrag att i första hand ansvara för Området för läkarutbildning. Uppdragets omfattning är 50-100 procent och är tidsbegränsat i 12 månader. Intresseanmälan senast 28 juni.

Som tf. biträdande kanslichef hos oss kommer du att ha ansvar för läkarprogrammets administratörer, samordnare och studievägledare vid Kansliet för medicin. Uppdraget innebär att du ska kunna bidra till helheten, främja samarbete och god arbetsmiljö. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för verksamheten utifrån delegerat ansvar och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål. I din roll som chef kommer du att ansvara för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar.

I uppdraget ingår även att du är viktigt stöd till programledningen för läkarutbildningen. Du har därför ett nära samarbete med programrådsordförande för läkarutbildningen. Du kommer att vara direkt underställd kanslichefen och ingå i kansliets ledningsgrupp. I ledningsgruppen bidrar du till att utveckla hela kansliets arbete och ger både operativt och strategiskt stöd till fakultetens verksamhet utifrån dina kompetensområden.

Du som är intresserad av uppdraget ska ha lägst kandidatexamen inom beteendevetenskap eller det arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Du ska ha flerårig erfarenhet av att ha arbetat brett med personal- och arbetsmiljöfrågor, meriterande är erfarenhet av sådant arbete inom högskolesektorn. Du ska ha god planeringsförmåga och lätt för att samarbeta. Du är trygg som person och etablerar snabbt goda relationer med verksamhetsföreträdare, fackliga representanter och övriga samverkanspartners på ett förtroendeingivande sätt. Goda kunskaper i Officepaketet är en självklarhet. Stor vikt kommer att sättas vid personlig lämplighet.

Uppdraget riktar sig enbart till tillsvidareanställda vid Umeå universitet. Uppdraget omfattar 50-100 procent och kommer att regleras som en överenskommelse mellan den institution/arbetsenhet/enhet du är anställd vid och Kansliet för medicin.

För frågor, kontakta kanslichef Ann-Christin Edlund, ann-christin.edlund@umu.se

Intresseanmälan med personligt brev och CV skickas senast 2022-06-28 kl 17.00 med epost till kanslichef Ann-Christin Edlund, ann-christin.edlund@umu.se

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.