Ledarskapets betydelse för medarbetares välbefinnande och prestation

8 juni 2022

Finns det ledarskapsbeteenden som kan höja medarbetarnas välbefinnande och prestation i en organisation och finns det ledarskapsbeteenden som har negativ påverkan på dessa? Vad kan förebygga och motverka destruktivt ledarskap och vilka organisatoriska förutsättningar kan i stället hjälpa ledaren att utöva ett konstruktivt ledarskap?

Det håller docent Susanne Tafvelin, docent Andreas Stenling och medicine doktor Robert Lundmark, vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet, att ta reda på genom ett projekt tillsammans med Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Projektet heter "Ledarskap, hälsa, produktivitet och prestation" där syftet har varit att ta fram en kunskapssammanställning som identifierar och sammanställer befintlig forskning som beskriver och analyserar samband mellan ledarskap och medarbetares hälsa och prestation samt produktivitet.

Ladda ner deras rapport här: https://mynak.se/wp-content/uploads/2022/04/Ledarskapets-betydelse-for-medarbetares-valbefinnande-och-prestation.pdf

Läs mer om projektet här: https://mynak.se/ledarskapets-betydelse-for-medarbetares-valbefinnande-och-prestation/

Lyssna när Susanne, Andreas och Robert gästar podcasten "Arbetsmiljösnack" här: https://lnkd.in/ebDXTpe4

Om forskarna:

Från vänster: Andreas Stenling, Susanne Tafvelin och Robert Lundmark vid Institutionen för psykologi.

Foto: Ulrika Sahlén


Susanne Tafvelin, huvudansvarig expert, forskar och undervisar inom området arbets- och organisationspsykologi med fokus på ledarskap. Hennes huvudsakliga forskningsintresse handlar om hur chefer påverkar medarbetares hälsa och hur ledarträning kan utformas så att chefer faktiskt lär sig nya färdigheter som de kan använda för att främja medarbetares hälsa på arbetsplatsen.

Andreas Stenling är docent i psykologi och forskar om kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa över livsloppet, motivationsprocesser samt ledarskap.

Robert Lundmark är lektor och leg. psykolog med specialisering inom arbets- och organisationspsykologi. Förutom undervisning forskar Robert om ledarskap och organisationsförändringar.

Om CoLeadR:
Forskargruppen CoLeadR (örkortning av Community for Leadership Research) bedriver forskning om ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv. Fokus ligger på ledarskapets betydelse för medarbetares hälsa (och effektivitet), ledarskap vid förändring, chefers förutsättningar samt ledarträning.

Mer info om gruppen, deras andra projekt och övriga medlemmar hittar du här:
https://www.umu.se/forskning/grupper/coleadr/

Lysnna på podcasten

Arbetsmiljösnack – Transformativt ledarskap

  • Vad är egentligen transformativt ledarskap?
  • Vad kännetecknas det av?
  • Hur fungerar det i praktiken?

Källa: Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.