Studieavgifterna för läsåret 2023/2024 beslutade

21 juni 2022

Studenter utanför EU, EES eller Schweiz betalar en studieavgift när de väljer att studera vid Umeå universitet. Inför beslutet om studieavgifter har en jämförelse gjorts med fyra lärosäten i Sverige; Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet.

Studenter som inte är medborgare i ett land inom Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz betalar en studieavgift när de studerar vid ett lärosätet i Sverige. Studieavgiften vid Umeå universitet ses över varje år och har varit oförändrad sedan höstterminen 2019.

I jämförelse med Uppsala, Lund, Stockholms och Göteborgs universitet följer Umeå universitet de övriga lärosätenas prissättning. Det är helt i enlighet med principen som finns i Regel för studieavgifter som också säger att universitetet varken ska vara prisledande eller ha lägst priser.

Studieavgifter Umeå universitet inkl jämförelsen mellan lärosäten

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.