Förlängda uppdrag som rektors rådgivare

1 juli 2022

Rektor beslutade den 1 juli att förlänga uppdragen för seniorprofessor Marianne Sommarin och professor Peter Sköld.

Marianne Sommarin är rektors rådgivare med särskilt ansvar för universitetets arbete med proilområden.

Foto: Mattias Pettersson

Marianne Sommarins uppdrag som samordnare och rektors rådgivare innebär ett särskilt ansvar för att utreda förutsättningar för och förbereda inför en kommande utlysning av profilområden. Marianne har updrag som rektors rådgivare till och med 31 december 2022.

Peter Sköld, rektors rådgivare med särskilt ansvar för samverkan inom det arktiska området.

Foto: Mattias Pettersson

Peter Sköld har som rektors rådgivare ett särskilt ansvar för samverkan inom det arktiska området med internationella aktörer och organisationer, samt medverka till internationaliseringen vid Umeå universitet. Peter Sköld har uppdrag som rektors rådgivare till och med 30 juni 2025.

Redaktör: Maja Wik

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.