Företagsforskarskolan utlyser doktorandresurser

10 januari 2023

Vill du starta ett forskningsprojekt ihop med ett företag eller en organisation? Nu har du som forskare vid Umeå universitet möjlighet att söka en doktorandresurs genom Företagsforskarskolan.

Vårens utlysning är öppen till 18 mars.

Två gånger per år utlyser Företagsforskarskolan vid Umeå universitet nya doktorandresurser. Utlysningen gäller projekt som genomförs i samarbete med externa organisationer, till exempel företag, offentliga förvaltningar och ideella organisationer.

Doktorandens lönekostnader finansieras till häften av Företagsforskarskolan och till hälften av den externa organisationen.

Alla anställda vid universitetet som har rätt att vara huvudhandledare för en forskarstuderande är välkomna att söka. Ansökningar tas emot från alla fakulteteter och ämnesområden.

Läs mer om hur du ansöker

Företagsforskarskolans hemsida

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.