Få bättre koll på forskning i samverkan

9 februari 2023

Motiven till att samverka i forskning kan variera. Kanske vill du hitta nya problemställningar, få tillgång till vissa data eller söka medel från en finansiär med krav på samhällsnytta? För att hjälpa dig på traven lanserar Enheten för forskningsstöd och samverkan nya stödsidor på Aurora.

Förväntningar på samverkan ökar. För att få medel från exempelvis Formas, Forte, Energimyndigheten, Vinnova och Horisont Europas andra och tredje pelare krävs ofta att forskningen inte bara ska spridas till, utan också genomföras i samarbete med, det omgivande samhället. Men hur gör man egentligen för att hitta samarbetsparter, avgränsa vad som är relevant att göra tillsammans och beskriva nyttan i en forskningsansökan?

– På de nya stödsidorna har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna och varvat dem med tänkvärda tips. För dig som vill ha mer handledning erbjuder vi också fördjupande kurser och workshoppar, säger Johanna Gardeström, samordnare vid Enheten för forskningsstöd och samverkan.

Utbudet omfattar allt från att kärnfullt kommunicera samverkan i en ansökan till strategier för att hitta balans i arbetet.

– Målet är att underlätta. Inte minst för att komma ifrån känslan att samverkan blir en extra pålaga som tenderar att äta upp kvällar och helger, säger Johanna Gardeström, samordnare vid Enheten för forskningsstöd och samverkan.

Foto: Mattias Pettersson

Stort intresse utifrån

Tanken är att bidra med inspiration och vägledning. Särskilt nu när forskning i samverkan blir allt viktigare för att bättre kunna förstå och möta de utmaningar som samhället står inför.

– Vi ser till exempel att den pågående samhällsomvandlingen i norra Sverige har lett till ett växande intresse från kommuner, regioner och företag att samverka för att nå kunskapsbaserade, hållbara lösningar. Det här hoppas vi ska vara till hjälp, inte minst för forskare som vill möta intresset men kanske inte är så vana vid att samverka, förklarar Johanna Gardeström.

Ofta kan det berika och utveckla forskningen att samverka. Samtidigt är det inte ett mål i sig, utan ett medel för att uppnå något. Till exempel bättre spridning av forskningsresultat, chans att få inblick i en verksamhet eller möjlighet att testa och utvärdera nya system i skarpt läge.

– Oavsett hur man ser på samverkan så är det en del av universitetets uppdrag. Sedan är det upp till var och en att avgöra när det är relevant att samverka, med vem och på vilket sätt, avrundar hon.

Nyfiken?

Gå till Forskningssamverkan och innovation

Vill du ha stöd?

Hör gärna av dig till Enheten för forskningsstöd och samverkan (FOS).

Mejla fos@umu.se

Redaktör: Lena Holmberg

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.