Medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området

9 mars 2023

Denna utlysning av medel för forskningstid är en del av Lärarhögskolans resursfördelningssystem inom utbildningsvetenskap. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen och under senaste året från 31 maj 2022 fram till sista ansökningsdatum innehaft i genomsnitt minst 50 % anställning vid Umeå universitet, eller hos skolhuvudman i regionen (Västerbotten och Örnsköldsvik) som har forskningssamverkan med Umeå universitet.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.