"Om svaret är AcrossEU - vad är frågan?"

3 mars 2023

Krönika I det tidigare så populära TV-programmet Jeopardy presenterade programledaren fem svar inom några olika specificerade kategorier och utmaningen för de tävlande var att formulera frågor som passade till de presenterade svaren. Så låt oss leka lite Jeopardy inom kategorin Europe University Initiative (EUI).

Ingrid Svensson, chef för International Office.

Foto: Mattias Pettersson

På nivån för 500 poäng är svaret: Across EU. Vad är då frågan? Må så vara att det inte finns en heltäckande fråga till svaret, men en möjlig fråga skulle kunna vara:

Vad är ett ändamålsenligt och hållbart sätt för Umeå universitet att utveckla samarbeten och slå samman resurser för högre utbildning tillsammans med EU-institutioner - samarbeten som gör skillnad - för studenter och personal i Umeå, Sverige, Europa och resten av världen?

En annan fråga – även den korrekt – skulle kunna vara: Vad är ett effektivt och hållbart sätt för Umeå universitet att vara med och påverka det framtida europeiska utbildningslandskapet samt bidra till inkludering och flexibelt lärande i Europa?

Eller varför inte formulera frågan så här: Vad är ett innovativt och hållbart sätt för Umeå universitet att öka våra studenters och personals internationella konkurrenskraft, erbjuda sömlös rörlighet för studenter och medarbetare samt bli en drivkraft för utveckling av vår region?

Alla tre frågorna skulle i Jeopardy få poäng om svaret på frågorna skulle vara AcrossEU – den allians som Umeå tillsammans med 8 andra universitet runt om i Europa har ansökt om att få utveckla inom EUI, som en del av Erasmus+ - programmet. AcrossEU är en allians som jobbar för allt det som nämns i frågorna och som förhoppningsvis kommer att engagera många av våra studenter och vår personal de kommande åren.

På nivån för 400 poäng är svaret: Centre for Future European Education and Joint Research.

Vad skulle frågan då vara? Förslag på en poänggivande fråga: Vilket av de fyra centra - som är grundstenarna i AcrossEU - leds av Umeå universitet tillsammans med Fribourg universitet i Schweiz?​

Centre for Future European Education and Joint Research är en grundsten för alliansens arbete och har som uppgift att främja såväl innovativ pedagogisk utveckling​ och samarbete inom forskning som mobilitet och utbyten.

På nivån för 300 poäng är svaret: Hållbara samarbeten. Frågan kan då vara: vad är det som byggs på relationer och tillit, och är något som kräver både tid och engagemang?

AcrossEU är, och ska vara, ett hållbart och långsiktigt samarbete. Det kommer att ta tid att bygga upp både centra och allians och de nio ingående universiteten har redan kommit en bit på vägen. Detta har man gjort inte minst genom det arbete som lett fram till ansökan. Men även för de inplanerade aktiviteterna för studenter och personal inom alliansen som ska ske under våren och sommaren 2023. Bland annat kommer ett stort studentforum att äga rum i maj i Rovaniemi, Finland och på detta forum planerar våra studentkårer att vara representerade.

Tillbaka till vår Jeopardy-lek och de två avslutande svaren:

På nivån för 200 poäng är svaret Alla studenter och all personal. Vad är då frågan? Självklart är den passande frågan: Vilka vid Umeå universitet vill universitetet ska engagera sig i AcrossEU?

Och avslutningsvis på nivån för 100 poäng är svaret: Det finns här: https://www.acrosseu.org/ och här https://www.umu.se/samverkan-och-innovation/internationella-samarbeten/. Då är den klockrena frågan: Var kan man läsa mer om AcrossEU?

Hur många poäng fick du? Jag hoppas att alla inom en snar framtid ska få ihop 1500 poäng när de är med i vår Jeopardy-lek. Men framförallt hoppas jag att arbetet med AcrossEU ska vara ett framgångsrikt sätt för hållbart samarbete. Du är välkommen att ta del i det arbetet!

 

 Ingrid Svensson, enhetschef International Office

Redaktör: Anja Axelsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.