Satsning på distansutbildning

30 maj 2023

Umeå universitet får 1,1 miljoner kronor av regeringen för utveckling inom distansutbildning. Vid Medicinska fakulteten tilldelas logopedprogrammet och arbetsterapeutprogrammet medel ur denna satsning.

Med den här satsningen vill regeringen skapa ökad tillgång till högskoleutbildning och stärka kompetensförsörjningen i hela landet. Åtgärderna ska syfta till att bland annat öka kvalitet och genomströmning i distansstudier, i synnerhet när det gäller professionsutbildningar.

Vid Medicinska fakulteten har två program sökt och fått medel i den här satsningen.

Logopedprogrammet

Programmet med 25 studieplatser, är campusbaserat men har ett betydande inslag av distansstudier.

Programmet har fyra obligatoriska VFU-perioder inom olika diagnosområden. Den kliniska praktiken är förlagd över stora geografiska avstånd och sker i samarbete med alla regioner inom norra sjukvårdsregionen, region Gotland och och i Österbotten. Det kan trots detta vara svårt att hitta placeringar inom vissa diagnosområden. Med en distansutbildning skulle rekryteringsbasen till utbildningen öka och upptagningsområdet för studenter och kliniska praktikplatser skulle bli större.

Syftet med satsningen är att säkerställa hög kvalitet och genomströmning i utbildningen, att stärka VFU-placeringar genom att handledarna får bättre stöd inför och under VFU och att stärka samverkan med externa aktörer.

Arbetsterapeutprogrammet

Programmet startade som distansprogram ht 2023. Denna satsning syftar till fortsatt arbete med att säkra kvaliteten och genomströmningen på distans-programmet genom att studenterna:
• Upplever gemenskap med sina kurskamrater och närhet till lärarna
• Är engagerade, motiverade och tar eget ansvar genom utbildningen
• Har inflytande i studierna
• Uppnår kursmålen
• Känner tillhörighet till Umeå universitet

Satsningen innebär att nya undervisningsstrategier införs och att både den kliniska praktiken, VFU, och samverkan med externa aktörer inom Akademi Norr, stärks.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.