Sök doktorandresurs via Företagsforskarskolan senast 18 september

29 juni 2023

Vill du starta ett forskningsprojekt ihop med ett företag eller en organisation? Då kan du som forskare vid Umeå universitet söka en doktorandresurs genom Företagsforskarskolan.

Utlysningen är öppen till 18 september.

Två gånger per år utlyser Företagsforskarskolan vid Umeå universitet nya doktorandresurser. Utlysningen gäller projekt som genomförs i samarbete med externa organisationer, till exempel företag, offentliga förvaltningar och ideella organisationer.

Doktorandens lönekostnader finansieras till häften av Företagsforskarskolan och till hälften av den externa organisationen.

Alla anställda vid universitetet som har rätt att vara huvudhandledare för en forskarstuderande är välkomna att söka. Ansökningar tas emot från alla fakulteteter och ämnesområden.

Läs mer om hur du ansöker

Företagsforskarskolans hemsida

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.